Impressum

Herausgeber
Elke Schuhknecht,
Dipl. Psychologin, Verkehrspsychologin, amtlich anerkannte Verkehrspsychologische Beraterin des BDP, Reg.-Nr.:201 1040014

Jacobistraße 16
01309 Dresden
Telefon 0351 412 4452
info@praxis-schuhknecht.de

 

Gestaltung
grafikbüro unverblümt Dresden

 

Programmierung
EDV-Beratung Hempel, Dresden

 

Fotografie
Starke Fotografen, Dresden